Skip to content

Tuloksellisempaa yhdessäoloa Porin Crazy Townilla

Tuloksellisuudesta puhuttaessa ajatellaan usein taloudellista pääomaa ja sen kasvua. Meillä Crazy Townilla asiaa ajatellaan kuitenkin hieman laajemmin, sillä vuosien kokemuksella tiedämme sosiaalisen pääoman merkityksen yrityksen menestykselle ja kasvulle. Yhteisöllisyys on sosiaalista pääomaa, jota Porin yhteisössä ovat edistämässä yhteisövetäjät Kati Fager ja Henrika Palenius.
Yhteisöllisyys parantaa tutkitusti työhyvinvointia, oppimista ja tuloksellisuutta. Etätyön yleistyttyä yritysten toimintaympäristöt käyvät läpi suurta murrosta ja Crazy Townin kaltaiset yhteisölliset työtilat ovat vaihtoehto entistä suuremmille organisaatioille.

Alunperin Crazy Town on ollut pienyrittäjien ja mikroyritysten yhteisö, mutta nykyään yhteisöstämme löytyy yhä enemmän myös isojen organisaatioiden työntekijöitä.
Porin yhteisö koostuu useista IT-alan yrityksistä, mutta mukaan mahtuu myös muita toimijoita laivanrakennuksesta ensiapukouluttajiin. Tavalliset keskustelut lounaalla ja kahvitauoilla edistävät oppimista, sillä jäsenet pystyvät jakamaan omia haasteitaan ja oppejaan yhteisön sisällä. Yhteisömme on rakennettu luottamuksen ja avoimuuden ympärille, sillä tiedon jakaminen on tärkeä kivijalka vakaassa ja kasvua tavoittelevassa yhteisössä.
Teemme Crazy Townilla ahkerasti yhteistyötä erilaisten hankkeiden, järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa kasvun ja tuloksellisuuden edistämiseksi. Erityisesti avoimet aamukahvit ovat erinomainen paikka verkostoitumiselle ja oppimiselle niin Crazy Townin omille jäsenille kuin ulkopuolisillekin toimijoille. Aamukahvien teemat ideoidaan yhdessä jäsenten kanssa eli yhteisön tarpeet ratkaisevat sen, millaisia aiheita aamukahveilla käsitellään. Näin aamukahveista saadaan verkostoitumisen ohessa myös parhaat opit irti.

Me Crazy Townilla panostamme niin taloudellisen kuin sosiaalisen pääoman kasvuun. Pyrimme kannustamaan jäseniä ostamaan palveluita yhteisön sisällä, joka edistää osaltaan yritystemme taloudellista kasvua ja yritysten välistä yhteistyötä. Jos organisaatiossa arvostetaan työntekijän hyvinvointia ja tuloksellisuutta, niin tarjoamme mielellämme ratkaisuja työtilojen – ja yhteisöllisyyden – suhteen pienyrittäjistä mikroyrityksiin.

Jos etsit toimitilaa ja haluaisit osaksi jatkuvasti kasvavaa yhteisöämme, niin voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä yhteisövetäjiimme. Lähdetään yhdessä selvittämään työpaikkasi tarjoamia mahdollisuuksia Crazy Townin yhteisön kaltaiselle työpisteelle.

https://www.crazytown.fi/ota-yhteytta/

Yst. Henrika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *