Skip to content

Ajankohtaista

Porin Nuorkauppakamari Johtajuusakatemiassa 2023

Ihmislähtöinen johtaminen kasvun tukena

Nuorkauppakamarilaisena tiedät, että johtamisessa ei ole kyse vain organisaation toiminnasta, vaan siitä, miten jokainen yksilö tulee kohdatuksi ja löytää tekemiseensä merkityksen. Tässä artikkelissa tarkastelemme lähemmin ihmislähtöisen johtamisen periaatteita ja niiden voimaa menestyvän organisaation rakentamisessa.