Siirry suoraan sisältöön

Meistä

Porin Nuorkauppakamari on järjestö, jonka idea ja ajatus on kehittää jäseniään elämän eri osa-alueilla, joita jäsenet voivat hyödyntää niin yksityis- kuin työelämänkin puolella. Erityis fokus Porin Nuorkauppakamarilla on huomisen johtajuus ja myötävaikuttaa positiivisesti myös Satakunnan alueella toimivien tahojen käsitykseen huomisen johtajuudesta. Maailma on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana ja katse on syytä suunnata tulevaisuuteen, jotta kasvu ja kehitys voidaan turvata myös tuleville sukupolville. Vanhoilla menetelmillä ei ratkaista huomisen uusia ongelmia ja Porin Nuorkauppakamarin missio on tehdä huomisesta aina hieman parempi, mitä eilinen.

Samalla kun yhdessä tehdään, opitaan ja kehitytään myös itse. Porin Nuorkauppakamari on loistava oppimis- ja kokeiluympäristö, jossa omia ajatuksia ja ideoita pääsee pallottelemaan muiden samanhenkisten, mutta kuitenkin eri taustoista tulevien nuorten aikuisten kanssa. Porin Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenilleen monipuolisen toimintaympäristön erilaisten osaajien ja persoonien parissa. Tässä porukassa oman potentiaalin löytäminen on taattu ja pääset toteuttamaan juuri sinua kiinnostavia asioita, sekä voit haastaa itseäsi ihan uusilla osa-alueilla, mitkä eivät muuten olisi mahdollisia muualla.

Verkostoituminen

Verkostoitumista ja ystäviä

Porin Nuorkauppakamarin toiminnan tarkoitus

Porin Nuorkauppakamari ry (JCI Pori) on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistys ja samalla osa kansainvälistä nuorkauppakamarijärjestöä (JCI). Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis-ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan. Nuorkauppakamari vaikuttaa aktiivisesti kehittämällä johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä, sekä toimimalla soveltuvin osin yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten asioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Toiminta on tarkoitettu alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. Jäsenistön voimavarat muodostuvat moniammatillisuudesta ja kansainvälisyydestä. Olemme tunnettuja periksiantamattomasta asenteesta ja aktiivisuudesta, sekä meillä että muualla. Porin nuorkauppakamarin tehtävänä on piristää porilaista yhteisötoimintaa, kulttuuria ja elinkeinoelämää erilaisten projektien ja muun toiminnan kautta. Porin nuorkauppakamarilaisilla on mahdollisuus kehittää itseään ja johtamistaitojaan erilaisten koulutusten sekä käytännön projekti- ja hallitustyöskentelyn avulla.

Johdamme esimerkillä toisiamme palvellen. Luotamme toistemme tekemisiin ja erilaisiin tapoihin toimia. Olemme reiluja ja avoimia, kaikki yhtä arvokkaita. Yhdessä olemme enemmän.

Koska olemme Porin Nuorkauppakamarissa ylpeästi porilaisia, tässä arvot vielä poriksi:

Uteliaasti ja sitoutuneesti – mut rennosti tiäksää.

Johretaa esimerkil toisii palvelle. Luatetaa toiste tekemisii ja erilaisii tapoihi toimii. Ollaa reilui ja avoimii, kaikki iha yht arvokkait. Yhres ollaa kato enemmä.

Hallitus 2023

Danuta Jaakkola

Puheenjohtaja (PRES)

Ville-Veikko Torkkola

Valmistautuva puheenjohtaja (DP)

Maria Vanhatalo PNKK IPP 2023

Maria Vanhatalo

Edellinen puheenjohtaja (IPP)

Eveliina Laaksonen PNKK LOM 2023

Eveliina Laaksonen

Tapahtumalohko (LOM)

Teemu Nieminen

Yhteiskuntalohko (COM)

Jenna Mäntyvaara

Koulutuslohko (IND)

Miika Eskelinen

Rahastonhoitaja (TREAS)

Mika-Matti Ojala

Sihteeri (SECY)

Essi Kemppainen PNKK LIO 2023

Essi Kemppainen

Tiedottaja (LIO)

Hallituksen ulkopuoliset virkailijat

Matthew Bowen

International (INT)

sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi(a)jci.fi