Skip to content

Ihmislähtöinen johtaminen kasvun tukena

Porin Nuorkauppakamari Johtajuusakatemiassa 2023

Ihmislähtöinen johtaminen: Avain menestykseen yhden nuorkauppakamarilaisen silmin

Nuorkauppakamarilaisena tiedät, että johtamisessa ei ole kyse vain organisaation toiminnasta, vaan siitä, miten jokainen yksilö tulee kohdatuksi ja löytää tekemiseensä merkityksen. Tässä artikkelissa tarkastelemme lähemmin ihmislähtöisen johtamisen periaatteita ja niiden voimaa menestyvän organisaation rakentamisessa.

Ihmislähtöinen johtaminen menestyksen taustalla
Ihmislähtöinen johtaminen ei ole vain muotisana, vaan todellinen reitti kohti kestävää menestystä. Se ei keskity pelkästään työn tuloksiin, vaan korostaa ihmisten hyvinvointia. Tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät eivät ole pelkkä klisee, vaan ihan todellinen voimavara organisaatiolle. Nuorkauppakamarilainen, sinä tiedät, että jokainen askel itsensä kehittämiseen on samalla askel kohti onnellisempaa ja tehokkaampaa työyhteisöä ja järjestöä. Jokaisen työntekijän hyvinvointi on organisaation vahvuus. Ihmislähtöisessä johtamisessa pohditaan, miten työympäristö, kannustaminen ja kommunikaatio voivat tukea yksilön kasvua ja tyytyväisyyttä. Näitä periaatteita soveltamalla voimme rakentaa organisaation, jossa jokainen voi kukoistaa.

Miksi hyvinvointi tuottaa tulosta?
Tutkimukset* osoittavat, että hyvinvoivat ja tyytyväiset työntekijät tuovat suurta arvoa organisaatiolle. Nuorkauppakamarissa saamme oppia, että omien vahvuuksien tunnistaminen on avain menestykseen. Ihmislähtöisessä johtamisessa tämä periaate tarkoittaa sitä, että kaikki työyhteisön jäsenet voivat hyötyä siitä. Se ei ole vain “halataan toisiamme ja kumarrellaan” -asennetta, vaan käytännössä tarkoittaa, että tyytyväisyys työssä tuottaa konkreettisia tuloksia ja kannustaa uusiin innovaatioihin. Hyvinvoivat työntekijät eivät ole pelkkä sattuma vaan tietoinen valinta. Tehokas johtaja ymmärtää, että investointi työntekijöiden hyvinvointiin on investointi organisaation menestykseen. Tässä kontekstissa tarkastellessamme huomaamme, että hyvinvointi, onnellisuus ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Tänä päivänä työelämässä korostuu erityisesti myös itsensä johtaminen, joka itsessään siirtää paljon vastuuta yksilölle ja siksi organisaatioilla on suurempi painoarvo työn merkityksen luomisessa ja yksilön tukemisessa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen uuden johtamisen kulmakivenä
Nuorkauppakamarilainen, sinun halusi vaikuttaa on arvokas osa ihmislähtöistä johtamista. Johtaja ei ole vain organisaation pomo vaan myös yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ihmislähtöinen johtaminen ei tee kompromisseja vastuullisuudessa, se näyttää, että menestystä voi saavuttaa eettisellä ja kestävällä tavalla. Yhteiskunnallinen vastuu ei ole vain julistus seinällä vaan aktiivinen osa johtamista. Ihmislähtöisessä johtamisessa korostetaan organisaation vastuuta yhteisöstään ja ympäristöstään. Voimme nähdä tämän näkökulman voimana, joka ei ainoastaan luo menestyvää organisaatiota vaan myös vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan.

Sukupolvien välinen kuilu: Kohti yhtenäistä työyhteisöä
Ihmislähtöinen johtaminen on kuin sillanrakennusprojekti sukupolvien välille. Se ei pyri tasoittamaan eroja vaan hyödyntämään niitä. Nuorkauppakamarilaiset toimivat esimerkkinä siitä, miten eri-ikäiset voivat rikastuttaa toistensa työympäristöä. Yhteiset arvot ja jaettu visio luovat vahvemman työyhteisön, joka voittaa ajan tuomat haasteet. Sukupolvien välisen kuilun ei tarvitse olla este, vaan voimavara. Ihmislähtöisessä johtamisessa ymmärretään eri-ikäisten työntekijöiden monimuotoisuus ja nähdään se mahdollisuutena oppia toinen toisiltamme. Tässä valossa sukupolvien välisestä kuilusta tulee hedelmällinen maa uusille ideoille ja näkökulmille. Ja tästä yksi esimerkki on oman kamarimme tuore projekti-innovaatio: Milleniaalimentorit! Kiitos tämän projektin eloon tuomiselle innovaattorillemme ja upealle jäsenellemme Laura Pulliselle! Me Porin Nuorkauppakamarissa haluamme olla aktiivisesti kaventamassa tätä sukupolvien välistä kuilua ja parantamaa tulevaisuuden työelämää, koska meillä kaikilla on oma roolimme tulevaisuuden työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä.

milleniaalimentorit logo

Nuorkauppakamari: koulutuksen silta ihmislähtöiseen johtamiseen
Kamarilaisena sinulla on etuoikeus astua koulutuksen ja itsensä kehittämisen maailmaan, jossa painotetaan ihmislähtöisen johtamisen taitoja. Oman osaamisen jakaminen, yhteisön voima ja jatkuva oppiminen ovat keskiössä toiminnassamme. Kamarin tarjoama koulutus ei ole vain työkalupakki menestykseen, vaan se on matka kohti inhimillisempää johtajuutta. Sitä aitoa tulevaisuuden johtajuutta! Koulutuksissa painotetaan mm. konkreettisia työkaluja ihmislähtöisen johtamisen käytännön toteutukseen. Osaamisen jakaminen ei ole pelkästään korulause, vaan se on strateginen valinta menestyvän organisaation rakentamiseen. Jokainen kamarilainen voi olla osa muutosta, joka alkaa yksilöstä ja laajenee organisaation kautta koko yhteiskuntaan. Ja meillä on aitiopaikka tämän muutoksen eteenpäin viemisessä.

Mitä olen oppinut?
Ihmislähtöinen johtaminen ei tosiaan ole ohimenevä trendi. Se on pysyvä muutos, jota minä ja me nuorkauppakamarilaiset voimme viedä mukanamme liike-elämän kiehtovaan maailmaan. Oletko valmis olemaan edelläkävijä ja rakentamaan organisaatiota, jossa arvot, osaaminen ja yhteisöllisyys kukoistavat? Yhdessä voimme tehdä työyhteisöistämme paikkoja, joissa jokainen yksilö tuntee itsensä arvostetuksi ja inspiroiduksi.

Hei yritysjohtaja tai muu vastaava toimija, jos teillä ei vielä organisaatiosta löydy nuorkauppakamarilaisia, niin olisiko aika laittaa haku päälle? Jos kiinnostus heräsi, niin minulle voi laittaa sähköpostia. Jatkan mielelläni tästä aiheesta keskustelua.

Nähdään kamaritapahtumissa!

* lue lisää:
Johtajuuden työkalut – Suomen Nuorkauppakamarit
Yrityksen tärkein voimavara on siellä työskentelevät ihmiset – Uuteen Nousuun

Johtoterveisin,

Essi Kemppainen
Varapuheenjohtaja (Yhteiskuntavastaava) 2024
Porin Nuorkauppakamari ry
essi.kemppainen@jci.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *